close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فصل اول زیست شناسی اول دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ
کمی طاقت داشته باشید...

saitel سایتل

مرجع شیمی و زیست شناسی

امروز شنبه 24 آذر 1397 روز خوبی داشته باشید.

وب سایت سایتل
آخرین ارسالی های انجمن
درخواست مطلبمــــطالب درخـــواستی خودر را از طریق لینک زیر به گوش ما برسانید .
خبر نامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار مطالب و سایت ما با خبر شوید .
تبلیغات

سایتل

فصل اول زیست شناسی اول دبیرستان به صورت پرسش و پاسخ

 


1-  چرا آدمی دچار خطا و اشتباه می شود؟

به دو دلیل 1- کمبود دانش و آگاهی     2- خطاهای اندام حسی

D   نکته1 : کمبود دانش و آگاهی می تواند باعث روی آوردن انسان به خرافات و جادوگری بشود.

Dنکته2 : اندام حسی ما عبارتند از 1- چشم برای حس بینایی 2- بینی برای حس بویایی 3- زبان برای حس چشایی 4- پوست برای حس لمس و دما و فشار 5- گوش برای حس شنوایی

2-     برای هر یک از اندام حسی ما یک خطا بنویسید؟

a.  برای حس بینایی پدیده ی سراب را می توان مثال زد. همچنین مثال های کتاب در شکل های صفحه ی 1 کتاب

b.     برای حس بویایی می توان به درک نکردن بوها در هنگام سرماخوردگی اشاره کرد(زکام شدن)

c.     برای حس چشایی می توان به احساس مزه ی تلخی در دهان در هنگام بیماری اشاره کرد.

d.     برای حس لامسه می توان به عادت کردن این حس اشاره کرد

e.     برای حس شنوایی می توان به سوت کشیدن گوش اشاره کرد.

3-  برای کاستن از خطاهای اندام حسی چه کاری می توان انجام داد؟ باید از وسایل و ابزار ویژه و دقیق استفاده کنیم. مثلا برای دیدن اشیاء ریز از میکروسکوپ استفاده می شود.

4-  چگونه می توان یا وجود این خطاها دنیای پیرامون را بهتر شناخت؟ باید ویژگی های یک محقق را در خود تقویت کنیم.

5-  ویژگی های یک محقق کدامند؟ 1- استفاده از وسایل و ابزار ویژه        2- داشتن تفکر علمی            3- استفاده از روش علمی

6-  تفکر علمی چیست؟ تفکری که بر اساس واقعیت و منطق است و فرد دارای آن ، برای هر پاسخی دلیل کافی دارد.

7-     روش علمی چیست؟ روشی منطقی برای یافتن پاسخ درست سوال ها که دارای مراحلی پلکان مانند است.

8-     مراحل روش علمی به ترتیب کدامند؟ این مراحل به ترتیب عبارتند از :

 

9-  فرضیه چیست؟ فرضیه حدس و گمانی است که بر پایه ی اطلاعات به دست آمده درباره ی جواب سوالمان می زنیم.

D   نکته 1 – در مرحله ی جمع آوری اطلاعات شخص می تواند دست به آزمایش بزند

D   نکته 2 – آزمایش در مرحله ی چهارم باید کنترل شده باشد.

Dنکته 3 – در مرحله ی ششم یعنی تفسیر و نتیجه گیری و نظریه سازی شخص برای اطمینان از تصادفی نبودن نتیجه دست به تکرار آزمایش می زند.

D   نکته 4 – در مرحله ی ششم منظور از نظریه فرضیه است که اثبات شده است.

Dنکته 5 – اگر در مرحله ی ششم فرضیه رد بشود شخص باید دوباره فرضیه ی جدیدی بسازد و مراحل را از فرضیه تکرار کند.

Dنکته 6 – لزومی ندارد که یک محقق همه ی مراحل روش علمی را طی کند بلکه کارهای یک محقق می تواند اساس کار سایرین قرار بگیرد.

10-خلق الساعه چیست؟ تفکری که معتقد به پیدایش خود به خودی موجود زنده از مواد بی جان است. مانند پیدایش ماهی از گل و لای

Dدر قرن هفدهم شخصی به نام ون هلمونت و شخص دیگری به نام فرانچسکو ردی سعی کردند این تفکر را مورد بررسی علمی قرار داد.

11-فعالیت آقای ون هلمونت در رابطه با خلق الساعه چه بود؟ او یک پارچه ی کثیف و مقداری گندم را در جایی قرار داد و پس از 21 روز دوباره به آن سرکشی کرد و موشی را در آن اطراف مشاهده کرد. او نتیجه گرفت که خلق الساعه درست است.

12-اشتباه آقای ون هلمونت در این فعالیت چه بود؟ 1- او آزمایش خود را کنترل نکرد 2- او عقاید شخصی خود را در نتیجه گیری از آزمایش دخالت داد.

13-سایر محققان از کار آقای ون هلمونت چه نتیجه ای گرفتند؟ 1- باید آزمایش خود را کنترل کنند 1- عقاید شخصی خود را در نتیجه گیری از آزمایش دخالت ندهند.

14-ویژگی های یک آزمایش کنترل شده کدامند؟  1- انجام دو آزمایش همزمان و یکسان 2- همه ی عوامل در دو آزمایش مثل هم باشند بجز عاملی که می خواهیم اثر آن را بسنجیم( متغیر) .

15-برای آزمایش کنترل شده مثال بزنید. اگر فرضیه ی ما این باشد که پخش موسیقی بر روی شیردهی گاو ها اثر دارد برای انجام آزمایش کنترل شده باید ابتدا دو گروه گاوهای شیرده انتخاب کنیم و همه ی شرایط را برای آن ها یکسان قرار دهیم مثل آب و غذا و دما و رطوبت و ... . در طی هفته ی اول میانگین شیردهی هر گروه را به دست می آوریم. در طول هفته ی دوم فقط برای یکی از گروه های موسیقی پخش می کنیم و برای گروه دیگر خیر ( در اینجا متغیر ما یعنی چیزی که می خواهیم اثر آن را بسنجیم پخش موسیقی است) و میانگین شیردهی هفته ی دوم را نیز به دست می آوریم.

16-فعالیت علمی آقای ردی در رابطه با خلق الساعه را بنویسید.

Dنکته - آقای ردی تمام مراحل روش علمی را به ترتیب و کامل طی کرد و به نتیجه ی درست رسید.

 مراحل کار او به صورت زیر است.

a.  تعریف مسئله : او این سوال را مطرح کرد که :  آیا واقعا ممکن است بدون وجود مگس های دیگر ، مگس جدیدی از گوش گندیده به وجود آید یا نه؟

b.     جمع آوری اطلاعات : آقای ردی برای جمع آوری اطلاعات دست به انجام چند آزمایش زد.

ü  او ابتدا چند قطعه گوشت را در هوای آزاد گذاشت و دید که بعد از چند روز جانوران کرمی شکلی در گوشت ظاهر شدند و بعد از چندی به پیله و در نهایت به مگس تبدیل شدند.

ü  ردی متوجه شد که پیله ها با هم تفاوت دارند و مگس هایی که از پیله های متفاوت هستند نیز با هم تفاوت دارند.

ü  او آزمایش را دوباره تکرار کرد و این بار از گوشت جانوران مختلف استفاده کرد و پیله های مشابه را جدا کرد و دید که مگس های پیله های مشابه مثل هم هستند ولی با مگس های سایر پیله ها تفاوت دارند!

ü  ردی با دقت بیشتر در آزمایش ها متوجه شد که مگس ها ذرات ریزی را بر روی گوشت قرار می دهند.

c.  فرضیه سازی : در این هنگام فرضه ی آقای ردی این بود :‌ " نوزادان کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس های قبلی روی گوشت فاسد بر جای می گذارند به وجود می آیند."

d.  آزمایش فرضیه : ردی برای آزمایش فرضیه ی خود مقداری گوشت را به قطعاتی تقسیم کرد و در چند ظرف شیشه ای قرار داد، او سپس در بعضی از شیشه ها را با پارچه پوشاند و در بعضی دیگر را باز گذاشت.( انجام آزمایش کنترل شده)

 

e.  ثبت یافته ها : آقای ردی تمام اتفاق ها و رخداد ها  در آزمایش های خود را ثبت و نگهداری می کرده است.

f.  تفسیر و نتیجه گیری و نظریه سازی : در این مرحله آقای ردی بارها آزمایش خود را به شکل های مختلف مثل پنهان کردن گوشت در زیر خاک تکرار کرد. او سرانجام نتیجه گرفت که فرضیه اش درست است یعنی موجودات کرمی شکل از ذرات ریزی که مگس ها بر روی گوشت بر جای می گذارند به وجود می آیند.

g.  انتشار گزارش : آقای ردی سرانجام نتیجه ی نهایی کار های خود را در سال 1668 در کتابی به نام « آزمایش هایی درباره ی پیدایش حشرات » منتشر کرد.

17-علوم زیستی چیست؟ به مجموعه ی علومی که منجر به شناخت علمی ما از جانداران و عوامل موثر بر آن ها می شوند ، علوم زیستی گویند.

18-دانش علوم زیستی چیست؟ حاصل کارهای علمی پژوهشگران علوم زیستی دانش علوم زیستی را به وجود می آرود.( به عبارت دیگر دانش علوم زیستی یعنی مجموعه آگاهی هایی که پژوهشگران علوم زیستی با استفاده از روش علمی در آزمایشگاه یا محیط زیست طبیعی موجودات زنده به دست آورده اند.)

19-گروه های اصلی علوم زیستی کدامند؟ و هر کدام از این گروه ها به چه چیزی توجه دارند؟

1- علوم زیستی پایه ای که به کشف قوانین حاکم بر پدیده های زیستی توجه دارد.مانند کشف قوانین حاکم بر وراثت و ژنتیک.

2- علوم زیستی کاربردی که به استفاده ی انسان از پدیده ای زیستی برای زندگی بهتر توجه دارد. مانند استفاده از قوانین وراثت برای تولیدگیاهان با محصول بیشتر

Dنکته 1 - پژوهشگران علوم زیستی هنگام کار در زمینه ی علوم زیستی کاربردی ، از علوم زیستی پایه ای استفاده می کنند.(کاربردی ها وابسته ی به پایه ای ها هستند)

Dنکته 2 - با روش علمی نمی توان به همه ی پرسش ها پاسخ داد چون : روش علمی فقط برای موضوعاتی کاربرد دارد که قابل مشاهده، آزمایش و اندازه گیری باشند. مثلا علم در رابطه با مسئله ی روح هیچ پاسخی ندارد.

D  نکته 4 - دو علمی که بیشترین کاربرد را در علوم زیستی دارند عبارتند از 1- شیمی و 2- فیزیک

 

ارسال نظر برای این مطلب
(توسط : سوسن) (تاریخ : 1393/10/10) (ساعت : 13:47)
سوسن
سلام مطالب شما بسیار خوب و عالی است
پاسخ : با تشکر از شما .....

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
 • پیشنهادی
 • پربازدید
 • جدید
 • نظرات

تبلیغات

سایتل

درباره سایت

به وب سایت خوش امدید : در این وب سایت مطالب زیست شناسی و شیمی به شما کاربران عزیز ارائه می شود. شما می توانید عضو شدن در وبلاگ می توانید مطالب خود را با نام خودتان به ثبت برسانید. باتشکر مدیر سایت

آمار سایت

 • کل مطالب : 47
 • کل نظرات : 17
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 34
 • بازدید امروز :34
 • باردید دیروز : 27
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 133
 • بازدید ماه : 340
 • بازدید سال : 4,249
 • بازدید کلی : 16,430
 • آرشیو

  نظرسنجی

  نظرتون در مورد وبلاگ خودنتون چیه؟؟؟
  چت باکس

  ارشيو پيغام کوتاه   
   

  لینک دوستان

  تبادل لینک هوشمند

  تبادل لینک هوشمند : برای تبادل لینک ابتدا مارا با عنوان saitel سایتل وآدرس http://saitel.rozblog.com لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

  عنوان :
  آدرس :
  کد : کد امنیتیبارگزاری مجدد

  کاربران

  جستجو


  کدهای اختصاصی

  صفحات جداگانه

  عضویت سریع

  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد